top of page

TANEYA HEAD OFFICE

2016 / Omihachiman, Shiga

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Nacasa & Partners Inc.

bottom of page