top of page

新宿 北村写真機店 Kitamura Camera / 6F・B1F

2020 / Shinjuku, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page