top of page

新宿 北村写真機店 Kitamura Camera / 1F・2F

2020 / Shinjuku, Tokyo

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page