top of page

KIN NO TSUBASA HANEDA AIRPORT(L)

2010 / Haneda Airport, Tokyo

JCD design prize 2011 Best100

Design by Hiroshi Yoneya & Ken Kimizuka

Photo by Satoshi Asakawa

bottom of page