DARUMA

2003

Design by Ken Kimizuka & Hiroshi Yoneya

Photo by Kentaro Kamata